Slovenina   English   Deutsch  
FARMA MAJCICHOV, a.s.

Profil

Teraz to už všetci vieme: Zdravie rastie z našej zeme!

Akciová spoločnosť Farma Majcichov je výrobcom poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov vysokej kvality.
Patrí k významným producentom poľných agrokomodít, surového kravského mlieka, hovädzieho mäsa a produktov pre McD.
Spoločnosť bola založená v roku 1998.

Sídlom spoločnosti je obec Majcichov pri Trnave. Chotár, výrobné a spracovateľské prevádzky sú rozmiestnené v juhovýchodnej časti Trnavskej tabule v tesnej blízkosti križovatky diaľnic. V súčasnom období podnik hospodári v katastrálnom území obcí Majcichov, Opoj, Vlčkovce, Križovany nad Dudváhom, Modranka, Trnava, Hoste, Zavar, Voderady, Šúrovce a Zeleneč (Farma Majcichov str.Majcichov) a v katastrálnom území obcí Horný Jatov, Trnovec nad Váhom a Šaľa (Farma Majcichov str.Jatov a Farma Jatov).

Disponuje jedinečným uzatvoreným kolobehom výroby potravín vysokej kvality, potravinovej bezpečnosti od prvovýroby krmív cez výrobu surového kravského mlieka.

Poslanie

Naším poslaním je dlhodobá spokojnosť našich zákazníkov, budovanie zodpovednej spoločnosti s pozitívnym vplyvom na svoje okolie a komunity, udržiavanie najvyššej úrovne životných podmienok našich zvierat, starostlivosť o životné prostredie, prevádzkovanie konkurencie schopnej spoločnosti porovnateľnej s najlepšími mliečnymi farmami v Európe a výroba bezpečných produktov s nulovou nehodovosťou.

Vízia

Našou víziou je stať sa najefektívnejšou poľnohospodárskou spoločnosťou v Európe s produkciou poľnohospodárskych plodín a kravského mlieka. Pre nás je dôležité stať sa najlepším, nie najväčším, avšak s využitím výhod plnynúcich práve z našich rozmerov.

Farma Majcichov

- obrába 5700 ha ornej pôdy ( FARMA Majcichov: 3322 ha str.Majcichov + 1700 ha str.Jatov = 5022 ornej pôdy
   FARMA Jatov: 678 ha ornej pôdy)
- vlastní 3300 dojníc a produkuje 33 miliónov litrov mlieka ročne
- pracuje v systéme kvality ISO 9001 a HACCP
- exportné aktivity tvoria viac 45 % obratu firmy
- disponuje 180 kvalifikovanými pracovníkmi

Spoločnosť Farma Majcichov poskytuje svojim zákazníkom perspektívu, vzájomnú prospešnosť a dôveru.


Úvod    |    O farme    |    Produkty    |    Naša kvalita    |    Kariéra    |    Kontakt

        Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba webstránok


FARMA MAJCICHOV, a. s.
919 22 Majcichov 50
Slovenská republika

FARMA MAJCICHOV na Facebooku